Vakio fepetra ny fampiasana mialohan'ny hametrahanao dokam-barotra.
Ampio
Lohatsokajy