Ity no pejy fameno ahafahanao manoratra any amin'ireo mpiandraikitry ny tranonkala raha mila fanampiana ianao. Fenoy tsara avokoa ny saha tokony ho fenoina.


Ireo saha rehetra misy ny * dia tokony ho fenoina.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avereno hadika ny amboara :
...